Největší kryté paintballové hřiště ve Východních Čechách

+420 607 954 991


Řád a bezpečnostní pravidla Paintballu

Všichni hráči a další přítomné osoby jsou povinné se řídit pokyny organizátorů.

S níže uvedenými bezpečnostními a všeobecnými pravidly jste povinni se před započetím hry seznámit a podepsat prohlášení o odpovědnosti. Jakkoliv je paintball bezpečná hra, stále vám hrozí nebezpečí úrazu. Snažte se při hře nepřeceňovat vlastní schopnosti a dbejte na zdraví všech zúčastněných. Stále jde přeci jen o hru, zdravotní následky vám mohou zůstat do konce života.

Na hru je možné používat pouze paintbalové zbraně splňující zákonné podmínky. Tyto zbraně se smí nabíjet pouze originálními kuličkami. Na hřišti a všude tam, kde hrozí zásah paintbalovou kuličkou musí hráč a další přítomné osoby po celou dobu hry nosit na tváři ochrannou masku. Do hry je zakázáno nosit nože, pyrotechnické výrobky a jiné nebezpečné a zdraví ohrožující prostředky.

Zakázán jakýkoliv fyzický kontakt mezi hráči.

Střelba je povolena jen na hřišti a v průběhu hry, nebo na místech, které byly provozovatelem určeny. Mimo hrací prostor musí být zbraň řádně zajištěna a hlavně všech zbraní musí směřovat k zemi. Hranice hrací zóny určuje pořadatel.

Hráč je povinen si před začátkem hry zkontrolovat stav své zbraně a příslušenství. V případě škody, kterou hráč způsobí během hry, je po něm pořadatel oprávněn požadovat zaplacení způsobené škody.

Je zakázané lézt na překážky, ničit je, manipulovat s nimi a znečišťovat hřiště, střílet, mířit i nenabitou zbraní na hráče bez nasazené ochranné masky. Na pořadatele a na ostatní osoby se nesmí střílet, i když mají nasazenou ochrannou masku. Jakmile hráč zjistí v průběhu hry, že v herním prostoru se nachází osoba či osoby, které nemají ochrannou masku, je povinný zastavit střelbu a upozornit na tuto skutečnost organizátora. Je zakázané manipulovat se všemi elektrickými zařízeními.

Hráč nesmí být na hřišti pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových látek. Kouření v areálu je zakázáno.

Každý hráč je povinný znát a za všech okolností dodržovat uvedená bezpečnostní pravidla. Při hrubém porušení těchto pravidel je provozovatel oprávněn hráče vyloučit z průběhu celé hry bez nároku na vrácení pěnez.

Každý hráč se zúčastňuje hry na vlastní nebezpečí a před hrou musí podepsat prohlášení, které znamená úplné zřeknutí nároků a požadavků. Podepsané prohlášení znamená, že hráč bere na sebe celé riziko v průběhu hry a nese odpovědnost za všechny nehody, které můžou nastat v průběhu hry. Zúčastnit painballové hry se mohou nezletilé osoby, pouze s vyplněným prohlášením zákonného zástupce.

Toto prohlášení je povinen podepsat každý hráč před začátkem hry, bez výjimky. Před podepsáním tohoto prohlášení, si ho prosím pečlivě přečtěte.

Paintball je hra, která fyzicky a psychicky namáhá organismus, přičemž může dojít k jeho přetížení. V případě nedodržení bezpečnostních pravidel, s kterými jsem úplně obeznámený a souhlasím s nimi, můžu způsobit nehodu sobě, nebo ostatním.

Prohlašuji, že:

 • jsem si plně vědomí rizika, týkajícího se mě a ostatních hráčů v průběhu hry,
 • jsem fyzicky a morálně připravený zúčastnit se hry a na možnou námahu během hry,
 • budu přesně dodržovat všechny pravidla a pokyny organizátorů, používat výstroj a zařízení jen způsobem dovoleným pravidly a podle pokynů, a to tak abych nezpůsobil jakoukoliv újmu sobě, ostatním spoluhráčům ani organizátorům,
 • v průběhu hry nikdy za jakýchkoliv okolností nebudu vědomě mířit a střílet na hlavu sobě ani ostatním spoluhráčům,
 • na hřišti a v jeho okolí budu vždy nosit masku a nebudu ji sundávat bez povolení organizátorů,
 • bezpodmínečně se podřídím všem předpisům a pokynům organizátorů hry,
 • jsem plně seznámený s pokyny technické bezpečnosti.

Hráči mají zakázáno brát na hřiště tyto věci:

 • jiné než paintballové zbraně, světlice, dýmovnice, jiné pyrotechnické výrobky včetně paintballových granátů, nože, dýky, jiné nebezpečné předměty a nástroje, kterými lze upravovat zbraň.

Bezpečnostní pravidla

 1. Paintballová zbraň není hračka! Chybné či nezodpovědné použití může způsobit vážné zranění.
 2. Nepoužívejte zbraň na místech, kde můžete zasáhnout nezůčastněné osoby.
 3. Nenatahujte a nenabíjejte zbraň namířenou na osobu či zvíře.
 4. Nikdy nestřílejte na nehrající hráče, nezúčastněné osoby a na zvěř.
 5. Paintballové zbraně nepatří do rukou dětem.
 6. Paintballové zbraně uschovávejte a přepravujte pouze nenabité s bezpečnostní zátkou v hlavni.
 7. Nestřílejte do aut, domů či jiných předmětů s lakovaným povrchem.
 8. Paintballové střelivo je nejedovaté, ale může způsobit změnu barev a laků, či jejich poškození.
 9. Při střelbě vždy používejte originální paintballové ochranné brýle!
 10. Nikdy nestřílejte po osobách bez ochranných brýlí!
 11. Nikdy nepoužívejte jiné, než paintballové střelivo.

Rezervace paintballu

Květen 2020
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

« Duben 2020 Červen 2020 »


© 2020, Paintball zone – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑